top of page

Maastricht Vooruit

ACTIEF STAP VOOR STAP MAASTRICHT VOORUIT BRENGEN. 

DE BURGERS OP NUMMER 1.

 

Like en volg ons op facebook

Het kan anders in Maastricht. 2022-2026.

Dienstbaar Gemeentebestuur en Gemeentelijke Dienst.                                                                  Burgers en Ondernemers op Nummer 1.

7 Hoofdpunten:

Bestaanszekerheidsrecht. 

Armoede agenda. Financiële problemen. Daklozen probleem. Afvalstoffenheffingen verlagen. Bsgw naar draagkracht. Bewonersparkeervergunning tarief omlaag.                

Buurtbelang en diversiteit. 

Buurt referendum. Hangjongeren. Buurthuis. Gemeente service in de buurt. 

Wonen. 

Sociale woningen. Woonwagenbeleid. Woning toewijzing en verdeling. Woningbouw. Woning doorstroming. Huurbescherming. Statushouders voorrang.

WMO.

Procedure. Overstapservice thuiszorg. Kostenbesparing wmo. Verspilling.

Milieu, afvalstoffen.

Heffingen verlagen. Dumping spiraal. 

MKB, economie en werkgelegenheid

Ondernemend Maastricht. Parels van Maastricht. Regels en heffingen. Medezeggenschap.

Maastricht voor Burgers en Ondernemers.

Actieve dienstbare overheid.

 

Speciale aandachtspunten:  

Energie.

Zonnepanelen op daken. Isolatie en van gas af huurwoning. 

Sporten en bewegen in Maastricht.

Ondersteuning van verenigingen. 

Kunst en Cultuur.

Lokale cultuur bevorderen door betere subsidie verdeling. 

Veiligheid, criminaliteit en handhaving.

Fietsen parkeer overlast. 

Studenten stad.

Campus, studenten verenigingen. 

Parkeertarieven.

Herziening parkeerbeleid.

Prestige projecten stoppen.

Geen financiële ondersteuning.

bottom of page