top of page

Samenvatting van onze 2022 projecten

Women Holding Hands

Overheidscultuur Verandering Starten

Doen wat nodig is

Burgemeester, Wethouders, Gemeenteraad en Gemeentelijke Diensten. Die zijn in dienst van de Inwoners (Burgers) en Ondernemers van Maastricht.
De overbodige regels, procedures en loket bezoeken direct aanpassen. Geen dure bureaus/deskundige inhuren, maar actieve ambtenaren steunen om vereenvoudigingen door te voeren. Die ambtenaren zijn de deskundigen door hun werk.

Networking

Burgers en Ondernemers van Maastricht de hand reiken.

Het aanpakken van het probleem

Meer directe hulp en echte inspraak voor burgers en ondernemers (referendum invoeren). Directe actieve hulp door ambtenaren bij informatie, hulp en advies vragen van burgers en ondernemers. Het opzetten van een gemeenteloket in de buurten, waardoor de afstand tussen Overheid en Burgers kleiner wordt.

Lecture

Ontwikkeling van de gemeenschap

Buurt ontwikkeling voor jong en oud.

Elke buurt/wijk is uniek in Maastricht, betere opvang en begeleiding van jeugd en ouderen. Het opzetten van het jongeren Café in buurten en inrichten met jongeren. Van de saaie bestaande buurthuizen een soort woonkamer/café maken, samen met ouderen van die buurt. Bijvoorbeeld: biljart, kaart tafels, werkruimte om te knutselen, keuken inrichting (samen koken en eten). Vereenzaming voorkomen,
dagbesteding in de buurt, geen onnodig lange verplaatsingen. De samenhorigheid bevorderen.

WMO aanpassen, aanpakken van zorgkantoren.

Tientallen thuiszorg bedrijven reizen door Maastricht, zinloze reistijd. Bij overstap keuze door de hulpbehoevende gebruiker, zal niet meer de hulpbehoevende klant zonder zorg komen, maar blijft de zorg uitgevoerd worden totdat de overdracht er is. De WMO gerechtigde moet centraal staan en niet de thuiszorg verlener.
Voor Maastricht Vooruit staan de burgers op nummer 1.

De WMO gelden zijn er voor de hulpgerechtigden, jong en oud. Geen besparingen op de zorgverlening, maar op de zorgkosten belastende administratie, de overbodige tussenpersonen en de verspilling. Met financiële opwaardering van de uitvoerend zorgmedewerkers.

Screenshot_20210607_225456.jpg

Armoede, schulden en dakloze bestrijding actiever maken.

Geen 10 loketten, 10 deskundigen gesprekken en lange procedures. Directe actieve actie ondernemen. Zodat de financiële problemen niet tot een schuldenberg en psychische probleem gaan leiden. De private schuldsaneringskantoren, incasso bureaus en deurwaarderskantoren zullen aansprakelijk zijn bij wanbeleid en of schulden opbouw. Deze gestoorde profijt praktijken moeten gestopt worden. 
Voor degene die bewust kiezen om dakloos door het leven te gaan, moet er een goede dag en nacht opvang zijn. Door bijvoorbeeld Leger des Heils.

Steun en volg
Maastricht Vooruit 
Het kan anders in Maastricht.

Woning en Bouwbeleid aanpassen.

De toewijzing van woningen kan alleen met dezelfde toewijzingsregels, gelijke rechten en kansen. Op de sociale woningmarkt. Artikel 1 van de Grondwet is duidelijk over gelijkheidsbeginsel, dat geldt ook voor het woningbeleid. 
Starters hebben evenveel rechten als statushouders. Snellere herbouw van woningen is noodzakelijk. De herbouw moet direct na de afbraak starten en een locatie voor een sociale woning blijft voor een sociale woning. Geen jarenlang braakliggende woningbouw terreinen meer.

Huurbescherming voor doorstromende ouderen en ook voor 1en 2 persoonshuishoudens. Om de doorstroming van gezinswoningen te versnellen.

 

Maastricht Vooruit.  2022

Het kan anders in Maastricht.

The Streets

Inzamelpunt voor voedseldonaties

Bij Maastricht Vooruit zijn we bereid problemen bij de bron aan te pakken. Inzamelpunt 't Kretsje voor voedseldonaties is zeker geen makkelijke opgave, maar door steun van de gemeenschap en winkeliers konden we op dit gebied een verbetering teweeg brengen voor veel mensen. We streven er altijd naar om het verschil te maken en nodigen je uit om ons daarin te steunen.

Maastricht Vooruit.  2022

Het kan anders in Maastricht.

Community Service
bottom of page