top of page
maastricht ster.jpg

Inzamelpunt voor voedseldonaties

De gemeenschap helpen

Bij Maastricht Vooruit zijn we bereid problemen bij de bron aan te pakken. Het inzamelpunt 't Kretsje in Malpertuis voor voedseldonaties, kleding, huishoudelijke benodigdheden en speelgoed is daar een voorbeeld van. Geen makkelijke opgave, maar door steun van de gemeenschap, vrijwilligers en winkeliers kunnen we op dit gebied nog steeds een verbetering teweeg brengen in het dagelijkse leven van mensen. De voedselbank, kringloop/weggeef winkel, geeft naast de materiële hulp, ook extra aandacht aan de problemen van de bezoeker.  We streven er altijd na om juist het verschil te maken en de mensen die hulp nodig hebben, die hulp te bieden en ze te ondersteunen. Onze locatie aan het Malpertuisplein gaat over enkele maanden gesloten en gesloopt worden. We zijn op zoek naar een ander onderkomen. Hierbij ondervinden we aan den lijve, dat de hulp en medewerking van Gemeente Maastricht daarbij achterwege blijft. Terwijl ons project  drempelloos de noodzakelijke hulp aan talloze mensen bied door voedsel, kleding, speelgoed, advies en maatschappelijk administratieve ondersteuning te geven. Veel mensen die echt hulp nodig hebben, zullen de stap naar bijvoorbeeld Stichting Traject niet zetten. De stille armoede en eenzaamheid is schrikbarend groot in Maastricht.

Maastricht Vooruit gaat in maart 2022 meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen. Met de Mestreechtergeis zal Voedselbank 't Kretsje in Malpertuis doorgaan.     

Maastricht Vooruit.

bottom of page