top of page

Wat doet Maastricht Vooruit nu en                   Wat gaan we in 2022 als Gemeenteraad doen.

Het verschil maken. 

Het kan anders in Maastricht.

maastricht ster.jpg

WAT WE NU DOEN.
Inzamelpunt 'T KRETSJE voor voedseldonaties

Bij Maastricht Vooruit zijn we bereid problemen bij de bron aan te pakken. Het inzamelpunt 't Kretsje in Malpertuis voor voedseldonaties, kleding, huishoudelijke benodigdheden en speelgoed is daar een voorbeeld van. Geen makkelijke opgave, maar door steun van de gemeenschap, vrijwilligers en winkeliers kunnen we op dit gebied nog steeds een verbetering teweeg brengen in het dagelijkse leven van mensen. De voedselbank, kringloop/weggeef winkel, geeft naast de materiële hulp, ook extra aandacht aan de problemen van de bezoeker.  We streven er altijd na om juist het verschil te maken. De mensen die hulp nodig hebben, die hulp te bieden en ze te ondersteunen. Onze locatie aan het Malpertuisplein gaat over enkele maanden gesloten en gesloopt worden. We zijn op zoek naar een ander onderkomen. Hierbij ondervinden we aan den lijve, dat de hulp en medewerking van Gemeente Maastricht daarbij achterwege blijft. Terwijl ons project  drempelloos de noodzakelijke hulp aan talloze mensen bied door voedsel, kleding, speelgoed, advies en maatschappelijk administratieve ondersteuning te geven. Veel mensen die echt hulp nodig hebben, zullen de stap naar bijvoorbeeld Stichting Traject niet zetten. De stille armoede en eenzaamheid is schrikbarend groot in Maastricht.

Mensen bij Food Market

Wat gaan we in 2022 in de Gemeenteraad doen?
Een Overheidscultuur Verandering starten.
 
ACTIEF STAP VOOR STAP MAASTRICHT VOORUIT BRENGEN. 

Door onze persoonlijke ervaringen, kennis, doorzettingsvermogen en vaardigheden bieden we nu al hulp aan hulpbehoevenden. Vaak schrijnende gevallen, die zogenaamd buiten de overheidsboot vallen. We nemen een ieder en elk probleem heel serieus op. Daar waar de overheid steken laat vallen en vaak onmondige burgers afwijst, staan we elke dag klaar om juist dan een positieve bijdrage te leveren. Dat is nodig om de overheid haar verplichting  te doen oppakken en de taak om de burgers te helpen te doen uitvoeren.
Over de Overheidscultuur verandering wordt enkel gepraat. Tot daden zal het met de nu zittende partijen niet komen.
Wie is feitelijk hun werkgever, hun opdrachtgever?
Het Gemeentebestuur, de Gemeenteraad en de Gemeentelijke overheidsdiensten zijn in dienst van de Burgers. Niet de Burgemeester en Wethouders zijn de werkgevers, maar de Burgers zijn de werkgevers van de Gemeentelijke Diensten.
Het Gemeentebeleid moet dan ook dienstbaar zijn aan haar Burgers. Nu is de uitvoering van het beleid gericht op het zoveel mogelijk afwijzen van Burgers, in opdracht van wie?

IMG_20210718_105322_resized_20210719_102216915.jpg

Ondernemers de hand reiken.

Met dit initiatief gaan we mooie kansen voor ondernemers in Maastricht creëren. Met een eenvoudige toegang tot de juiste middelen en support van de Gemeente kunnen mensen zelf weer geïnspireerd raken om te ondernemen. Hierdoor het vertrouwen weer krijgen in hun eigen capaciteiten en initiatieven.  Het vertrouwen weer krijgen in de Gemeente. Op deze manier kan het bruisende, bourgondische leven weer terugkomen in Maastricht. De Gemeentelijke Overheidsdiensten werken vaak als een onoverwinnelijke drempel en zelfs als een muur. Door lange stroperige procedures. Lange trage formulieren en documenten wisselingen. Terwijl de behandelende dienstdoende ambtenaar eenvoudig en snel de ondernemer op het goede spoor kan helpen. Een dienstbare ambtenaar had kunnen zijn en samen met de creatieve ondernemer zijn initiatief administratief had kunnen begeleiden en afwerken. Het is juist de actieve ondernemer die zijn nek uitsteekt, het risico neemt. Maastricht uniek en aantrekkelijk maakt. Veel ambtenaren staan daar heel positief tegenover, maar worden afgeremd door gekke regels en vaak vreemde procedures. Een actieve creatieve Gemeenteraad kan dat eenvoudiger maken. Door samen met actieve ambtenaren de procedures te vereenvoudigen. Geen vreemde geld vretende deskundigen inhuren en rapporten afwachten. Simpel samen met de ambtenaren en actieve ondernemers tijdens de behandeling, de overbodige onzinnige procedures voor wijziging aanmelden. De reden van "zo doen we dat al jaren", daar straalt de stilstand mateloos vanaf. Dynamiek moet er in het Gemeentebestuur, de Gemeenteraad en de Gemeentediensten komen.

 

Screenshot_20210607_225456.jpg

Buurt ontwikkeling voor jeugd en ouderen

Met dit initiatief gaan we de bewoners van de buurten in Maastricht meer betrokkenheid bieden. Niet vanuit het Gemeentebestuur bepalen hoe buurtbewoners prettig moeten leven, maar mensen hun zelfstandigheid weer teruggeven. Zodat de buurtbewoners weer trots zijn op hun buurt en hun buurtleven weer in eigen hand nemen, meer zelfvertrouwen gaan opbouwen. Iedere inwoner van Maastricht en elke buurt van Maastricht telt mee. Elke buurt is uniek en dat moet zo blijven. Alle buurten/wijken/burgers/ondernemers samen maken Maastricht tot een mooi Maastricht.
De Sint Servaasbrug staat voor "Maastricht Vooruit" daarvoor als symbool. Een eeuwen oude verbinding over de Maas.
De Sint Servaasbrug is in de geschiedenis van Maastricht al heel vaak verwoest en weer opgebouwd. Dit geeft aan hoe veerkrachtig de inwoners van Maastricht zijn. De brug laat ook zien, dat er door de eeuwen heen aanpassingen nodig zijn doorgevoerd, dynamiek en geen stilstand zit er ook in de Sint Servaasbrug. Maastricht Vooruit gaat de bewoners van jong tot oud weer een verbinding geven met hun wijk. De vereenzaming van ouderen aanpakken en de jongeren een eigen plek geven in de buurt. Door samen met de buurtbewoners de schouders er onder te zetten. Uniek voor iedere buurt dus anders in iedere buurt.

De buurtbewoners moeten vooraf actief gevraagd worden naar hun mening, een buurtreferendum. Geen projecten meer die van bovenaf en zonder draagvlak worden uitgevoerd. 

bottom of page